Hva gjør jeg når....?

Husk å sjekke boligpermen som skal finnes i hver seksjon. Boligpermen inneholder det meste du trenger å vite om egen leilighet. NB: Alle feil som oppstår i egen seksjon, er den enkeltes ansvar å ordne opp i. Styret oppdaterer med jevne mellomrom et eget dokument med tittelen "Hva gjør jeg når ...?" Her finner du blant annet referanser til hvor du kan henvende deg i en del praktiske situasjoner, og du finner du lenker til branninnstruks, bestillingsskjema for nøkler, garasjedøråpner og postkasseskilt og regler for beplantning.

Hva gjør jeg når...?

Skjema (Rev. 10.2017)

Branninstruks:

Branninstruks for Stensberggt. 10-14 Boligsameie (Rev. 04.2013)

Nøkler/postkasseskilt:

Bestillingsskjema (Rev 01.2018)

Beplantning:

Regler for beplantning og tiltak i privat regi mot fellesareal (14.03.2011)

Strøm:

Fakturering for strøm og varmtvann: Vær opperksom på at fyring og varmtvann faktureres separat. Det er to målere i hver leilighet.

Information in English:

Bylaws for Stensberggaten 10-14 Boligsameie

House rules

Keys and mailboxsigns: Order form (Updated 1. January 2018)

What do I do when (Updated 01.09.2015)