Endret: 18 mar 2019     Opprettet: 30 aug 2018

Energiavregning

Techem publiserer alle avregninger for vann- og energiforbruk på Techem beboerportal. For å opprette tilgang kreves det en aktiveringskode, denne kan dere få ved å kontakte kundeservice på e-post: kundeservice@techem.no

Techem publiserer alle avregninger for vann- og energiforbruk på Techem beboerportal. For å opprette tilgang kreves det en aktiveringskode, denne kan dere få ved å kontakte kundeservice på e-post: kundeservice@techem.no

Vi har avtale med Techem om leveranse av energiservicetjenester, dvs måling og avlesning av fjernvarmeforbruk til varme og varmtvann i den enkelte boenhet. Avtalen går ut på at OBOS fakturerer den enkelte seksjonseier a konto sammen med ordinær innkreving av felleskostnader. Techem avregner faktisk energiforbruk halvårlig mot innkrevd akontobeløp. Avregning og evt. justering av akontobeløp skjer halvårlig og fremkommer på fakturaen for felleskostnader.

Hvordan kan jeg følge med på mitt forbruk?
På Techem sin beboerportal: https://tenantportal.techem.no blir avregningen med oversikt over forbruket gjort tilgjengelig for seksjonseier.

Hvem kontakter jeg når jeg har spørsmål?
For spørsmål om beboerportal, fastsatt à konto, avregning, samt innhenting av målerdata i forbindelse med eierskifte, kontakt Techem på: Telefon 22 02 14 59, kl 09.00 – 14.00 på hverdager, eller e-post: kundeservice@techem.no

Hva gjør jeg hvis jeg skal selge?
Ved salg av boligen må kjøper/selger lese av måler og selv sende inn avlesningsskjema til Techem Norge AS.

Du finner skjemaet som kan lastes ned fra Techem sine sider http://www.techem.no For spørsmål om innhenting av målerdata i forbindelse med eierskifte, kontakt Techem på: Telefon 22 02 14 59, kl 09.00 – 14.00 på hverdager, eller e-post: kundeservice@techem.no