Infoskriv fra styret

Med jevne mellomrom lager styret et infoskriv som formidles til alle eiere og beboere. Her informeres det om aktuelle saker og planlagte prosesser.